October 29, 2008

Test your gay linggo!

Couldn't resist the test!!! Thanks Stan!


60% ang nakuha mo, ateng!

Pwede na. Pero kung bakla ka, either closeta ka o kulang ka sa sense of humor. Loosen up, ate. Life is short.

Gay Lingo Fun Quiz
Take More QuizzesHmm...Siguro kulang ako sa sense of humor ahahahahahaha!Lavet!

No comments: